• strona_Avital_640x300
  • strona_Amigo_640x300
  • strona_Savall_640x300
  • Happening Gitarowy


Zgłoszenia

Zgłoszenia na warsztaty w ramach Akademii Gitary: kids prosimy kierować do wybranego miasta zgodnie z poniższymi wskazówkami. Dodatkowo, każdy rodzic lub opiekun w dniu warsztatów zobowiązany jest dostarczyć podpisany formularz zgłoszeniowy.

Formularze zgłoszeniowe do pobrania:

Akademia Gitary. kids – formularz zgłoszeniowy dla dzieci młodszych (4-6 lat)

Akademia Gitary. kids – formularz zgłoszeniowy dla dzieci starszych (7-10 lat)

Zapisy:

Poznań

zapisy drogą mailową pod adresem akademiagitary.kids@gmail.com

Hermanów

zapisy drogą mailową pod adresem akademia.hermanow@gmail.com lub w recepcji

Folwarku Konnego w Hermanowie: osobiście (Hermanów 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą)

lub pod numerem telefonu 506 217 012

Jarocin

zapisy drogą mailową pod adresem oddzialdladzieci@bibliotekajarocin.pl lub

osobiście w Bibliotece w Jarocinie w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży 

w Pałacu Radolińśkich (tel. 62 747 23 46 wew. 35)

Gniezno

zapisy osobiście w CK „Scena To Dziwna” (ul. Franklina Roosevelta 42, Gniezno)

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres akademiagitary.kids@gmail.com.